Ναυπλίου 12, Κολωνός
Τηλ.: 210 5138067
E-mail: [email protected]