Με την υποστήριξη της Forthnet, ξεκινά φέτος το ταξίδι του, το πρόγραμμα Ένα γράμμα όνειρο του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Όναρ-μέσω τέχνης για το άρρωστο παιδί, που έχει ως στόχο την ψυχολογική στήριξη 60 παιδιών που νοσηλεύονται ή πρόκειται να νοσηλευτούν στα ογκολογικά τμήματα των παιδιατρικών νοσοκομείων Αττικής.

Το πρόγραμμα επεκτείνεται φέτος  και θα εφαρμοστεί και στα δύο Νοσοκομεία Παίδων, Αγλαΐα Π. Κυριακού και Αγία Σοφία.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Ένα γράμμα όνειρο, προσφέρεται σε κάθε παιδί το δικό του μεταλλικό ταχυδρομικό κουτί. Αφού το ζωγραφίσει με τη συνεργασία εικαστικής θεραπεύτριας, το παιδί τοποθετεί στο κουτί τις ζωγραφιές του, τα σκίτσα του αλλά και διάφορα γράμματα με τις ερωτήσεις, τις επιθυμίες και τις απορίες του. Αυτό το υλικό, το ίδιο το παιδί το παραδίδει μετέπειτα στην εικαστική θεραπεύτρια, η οποία με τη βοήθεια ψυχολόγου, το μελετά, το αναλύει και έτσι κατανοώντας καλύτερα τη ψυχοσύνθεση κάθε παιδιού, αφενός δίνει απαντήσεις στις απορίες και στους προβληματισμούς του, αφετέρου συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της ψυχολογίας του.

Αξίζει να αναφέρουμε εδώ ότι το πρόγραμμα Ένα γράμμα όνειρο, λειτούργησε πειραματικά για πρώτη φορά τον Οκτώβρη του 2007, στο ογκολογικό τμήμα του Νοσοκομείου Αγλαΐα Π. Κυριακού και περιελάμβανε την προσφορά 20 μεταλλικών κουτιών σε αντίστοιχα νοσηλευόμενα παιδιά. Τα αποτελέσματα της εξάμηνης τότε δράσης ήταν απολύτως ενθαρρυντικά και έτσι κρίθηκε αναγκαία η επέκταση του προγράμματος και στα ογκολογικά τμήματα και των δύο Νοσοκομείων Παίδων, Αγλαΐα Π. Κυριακού και Αγία Σοφία.

Το Όναρ-μέσω τέχνης για το άρρωστο παιδί δημιουργήθηκε από μία διεπιστημονική ομάδα εθελοντών πριν 9 χρόνια, μετά από πρόταση του Διοικητή του Νοσοκομείου Αγλαΐα Π. Κυριακού κ. Δημήτρη Πεπελάση. Στόχος του, είναι να στηρίξει μέσω της τέχνης τα παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας, που νοσηλεύονται για μεγάλο χρονικό διάστημα στα παιδιατρικά νοσοκομεία.