Μασσαλίας 22, Κολωνάκι
Τηλ.: 210 3680000
Ε-mail: hau@hau.gr