Διογένους 1-3, Πλάκα
Τηλ.: 210 3250198, 2103254119