Το Ίδρυμα Β. και Μ. Θεοχαράκη παρουσιάζει τις διαλέξεις του Θεόδωρου Γ. Γιαννόπουλου, με τίτλο Έλληνες: ποῖ δὴ καὶ πόθεν;, από τις 18 Νοεμβρίου 2014.

Στη σειρά αυτή διαλέξεων εξετάζεται το «από πού» (πόθεν) και το «προς πού» (ποῖ δὴ) των Ελλήνων. Τον κορμό της αφήγησης αποτελεί η παρουσίαση των νέων επιστημονικών εξελίξεων για την προέλευση του ελληνικού πολιτισμού μέσα από την πρόσφατη σχετική έρευνα του ομιλητή. Παράλληλα, η αναζήτηση της προέλευσης συνδυάζεται για πρώτη φορά με την εξέταση ζητημάτων ελληνικής πολιτισμικής ταυτότητας, σε διαχρονικό και συγχρονικό επίπεδο.

Αξιοποιώντας συνδυαστικά ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων από τον χώρο της ιστορίας, της αρχαιολογίας και της πολιτιστικής ανθρωπολογίας, γίνεται προσπάθεια να τεθεί μια νέα βάση για την κατανόηση της κρίσης του παρόντος και για την επαναθεμελίωση του μέλλοντος.

Το πρόγραμμα των διαλέξεων

Τρίτη 18/11/14
Έλληνες: γλώσσα, έθνος, «φυλή». Θεωρητικές προσεγγίσεις της ταυτότητας και αποσαφήνιση των ερευνητικών ζητουμένων.

Τρίτη 25/11/14
Η καταγωγή των Ελλήνων: το ινδοευρωπαϊκό πρόβλημα, οι φιλολογικές πηγές και η αρχαιολογική πραγματικότητα.

Τρίτη 2/12/2014
Η θεωρία Κουργκάν και η όψιμη ελληνική προϊστορία (4η-2η χιλιετία π.Χ.).

Τρίτη 9/12/2014
Το νεολιθικό και παλαιολιθικό χρονικό παράθυρο για την «έλευση των Ελλήνων».

Τρίτη 16/12/2014
Έλληνες και κρίση (ταυτότητας): Από το «τρίσημο» της ελληνικής ιστορίας (Παπαρρηγόπουλος) στο «τρίσημο» της ελληνικής ανθρωπολογίας.