Ο Γιάννης Μιχαηλίδης, από τους σπουδαιότερους εκπροσώπους της γενιάς του, όπως αυτή διαμορφώθηκε στον ευρωπαϊκό χώρο, αυτή τη φορά παρουσιάζει μια σειρά ζωγραφικών έργων που έχει δημιουργήσει από το 2004 μέχρι το 2014.

Αυτό που χαρακτηρίζει όπως πάντα τη ζωγραφική του Γιάννη Μιχαηλίδη, είναι η χειρονομία και το πως αυτή η “χειρονομία” γίνεται στη ζωγραφική του “αχειροποίητη”, σαν να μην έχει μεσολαβήσει ανθρώπινο χέρι.