Στην αίθουσα τέχνης Μέδουσα παρουσιάζεται η τελευταία δουλειά της Λίνας Μπέμπτη με γενικό τίτλο Το νήμα. Τα έργα αποτελούνται από σειρά σχεδίων με μολύβι σε χαρτί και κατασκευών χαρτοκοπτικής, μεγάλων διαστάσεων.

Κοινό θέμα τους είναι η δαντέλα και κοινό χαρακτηριστικό τους η έντονη χειροτεχνική διάθεση όπως αποτυπώνεται μέσα από την επιμονή στην εξαντλητική λεπτομέρεια.

Το θέμα της δαντέλας απασχολεί την Λίνα Μπέμπη από την προηγούμενη ατομική της έκθεση. Aφορμή υπήρξε η κληρονομιά μεγάλου αριθμού εργόχειρων και δαντελών, τις οποίες επεξεργάστηκε  ψηφιακά για να αποτελέσουν την βάση των σχεδίων. Στα σχέδια το νήμα της δαντέλας έχει αντικατασταθεί από τη γραμμή που αναπτύσσεται στο χώρο σε μια απόπειρα να οριοθετήσει το κενό.

Στην πρόσφατη δουλειά της η Λίνα Μπέμπη μεταχειρίζεται τη δαντέλα ως σύμβολο με διττή σημασία και αντιφατικές ιδιότητες: από σύμβολο θηλυκότητας μετατρέπεται σε σύμβολο εμμονής και καθήλωσης. Παράλληλα όμως αποτελεί ένα πλέγμα συγκρότησης και αυτοπροσδιορισμού ενώ, συγχρόνως, λειτουργεί ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας.