Εικόνες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης αποτυπώνονται στα 52 φωτογραφικά έργα του Alain Ceccaroli στην έκθεση Μορφές του συνηθισμένου. Αθήνα – Θεσσαλονίκη.
Στόχος του δημιουργού δεν ήταν μόνο να καταγράψει την εικόνα του αστικού ιστού, έτσι όπως τον αντιλαμβάνεται κάποιος που δεν έχει οργανική σχέση με το χώρο, αλλά να περιγράψει ταυτόχρονα και τους μετασχηματισμούς που εμφανίζονται σε αυτόν.

Κάθε σύγχρονη εικόνα της πόλης του Ceccaroli περιλαμβάνει μέσα της και στοιχεία του παρελθόντος, επιτρέποντας στο θεατή να δει την πόλη σήμερα και την πόλη σε προοπτική – μέσα στο παρελθόν.

Το έργο του Alain Ceccaroli αποτελεί μια φωτογραφική αποστολή, η οποία του ανατέθηκε to 2006 από το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τα Γαλλικά Ινστιτούτα Αθηνών και Θεσσαλονίκης, με την ευκαιρία και της Γαλλικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η φωτογραφική αποστολή αποτελεί μέρος της θεματικής σειράς του Μουσείου Ματιές στην πόλη.

Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των 43ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε παραγωγή του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης.