Κτίριο κεντρικού αεροσταθμού, επίπεδο αναχωρήσεων, είσοδος από την πύλη 3, Σπάτα
Τηλ.: 210 3530000