Η Μέδουσα Αίθουσα Τέχνης παρουσιάζει στο Franca Scala στην Παροικιά της Πάρου έκθεση ζωγραφικής της Έλλης Κουτσουκέλη, με διάρκεια από τις 2 Ιουλίου έως τις 29 Οκτωβρίου 2016.

Συνεχίζουμε φέτος για τέταρτη χρονιά την συνεργασία με την Μοσχούλα και τον Φραγκίσκο από το restaurant wine bar Franca Scala, ένα από τα ωραιότερα νεοκλασικά σπίτια της Παροικιάς και παρουσιάζουμε τα έργα της ζωγράφου Έλλης Κουτσουκέλλη.

«Ζωγραφίζοντας πάνω σε χαρτί μεγάλων διαστάσεων και με θεματική αφετηρία όψεις και εσωτερικά ιστορικών κτιρίων, η Έλλη Κουτσουκέλλη αποδίδει στο μελάνι το βάρος και τον ρόλο του λαδιού, δημιουργώντας συμπαγείς πάστες οι οποίες αναδεικνύουν τα ίχνη μιας χειρονομιακής ζωγραφικής που κινείται αβίαστα ανάμεσα στην αναπαράσταση και στο ανεικονικό.

Μαζί με την ενότητα αυτή, η Κουτσουκέλλη θα παρουσιάσει επίσης μερικά μεγάλα έργα από κάρβουνο σε χαρτί. Με ζωγραφικό πρόσχημα τη λεπτομερή απεικόνιση πυκνών φυλλωμάτων δέντρων σε αφοπλιστική απόσταση αναπνοής, η Κουτσουκέλλη δημιουργεί ζωγραφικά παράθυρα που ανοίγουν τόσο προς τη φύση και τη δεξιοτεχνία της αναπαράστασής της, όσο και προς την αφήγηση μιας εσωτερικής πραγματικότητας την οποία αποκαλύπτουν οι ατέρμονες διαδρομές του κάρβουνου πάνω στο χαρτί.”