Ζωοδόχου Πηγής και Αγαθίου, Νεάπολη
Τηλ.: 210 6461895