Στον χώρο όπου ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να θαυμάσει ένα από τα ελάχιστα διασωθέντα αντίτυπα της Χάρτας του Ρήγα, στην Ωνάσειο Βιβλιοθήκη, ξεκινά ένας κύκλος τεσσάρων διαφορετικών διαλέξεων, που θα επιχειρήσει να προσεγγίσει το εύρος της ανατρεπτικής φυσιογνωμίας του Ρήγα Βελεστινλή, ξετυλίγοντας το στρατηγικό επαναστατικό του σχέδιο για την κατάκτηση της ελευθερίας των Ελλήνων. Στόχος, μεταξύ άλλων, η ανάδειξη της επικαιρότητας του πολιτικού του οράματος για τη δημιουργία ενός δημοκρατικού και ελεύθερου κράτους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τετάρτη, 21.2.2018 | 18:30-20:30

Η πολιτεία του Ρήγα, η οικουμενική κοσμόπολη και το νεότερο κράτος: Μια συγκριτική αποτίμηση

Σε ποιον βαθμό η «πολιτεία» του Ρήγα εκφράζει τις συνταγματικές αναζητήσεις του νεότερου κόσμου; Πώς διαφοροποιείται από αυτές; Μήπως αποτελεί μια ουτοπική επινόηση που ανάγεται στις προσωπικές ιδεολογικές αναζητήσεις του; Ερωτήματα και απαντήσεις με αφετηρία και πυρήνα την «Ελληνική Δημοκρατία» του Ρήγα Βελεστινλή.

ΟμιλητήςΓεώργιος Κοντογιώργης, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου, πρώην πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου

Τετάρτη, 28.2.2018 | 18:30-20:30

Χάρτα της Ελλάδος: Αποχαιρετισμός στο γένος

H Χάρτα του Ρήγα είναι σίγουρα ο περισσότερο γνωστός και σχεδόν ο μόνος σχολιασμένος ελληνικός χάρτης της Ελλάδας. H εκδοτική τόλμη του εγχειρήματος, η εμφάνιση του έργου έπειτα από αιώνες ελληνικής χαρτογραφικής σιωπής, οι μνημειώδεις διαστάσεις του και ο εικονογραφικός του πλούτος, το γεγονός ότι συνδέεται με την πατριωτική και επαναστατική δράση του Ρήγα, ο μαρτυρικός θάνατος του χαρτογράφου λίγους μήνες μετά την αποπεράτωση της έκδοσης, όλα αυτά καθιστούν το έργο εθνικό κειμήλιο.

ΟμιλητήςΓιώργος Τόλιας, Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΕΙΕ), Διευθυντής Σπουδών στην École pratique des hautes études (Sorbonne)

Τετάρτη, 14.3.2018 | 18:30-20:30

Το εκδοτικό πρόγραμμα του Ρήγα Βελεστινλή

Ποια ήταν η λογική του Διαφωτιστικού προγράμματος του Ρήγα Βελεστινλή και πώς αυτή αναδεικνύεται μέσα από τις εκδόσεις τεσσάρων βιβλίων του, δύο επαναστατικών φυλλαδίων, τριών χαρτογραφικών έργων και του μονόφυλλου της προσωπογραφίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου;

ΟμιλητήςΠασχάλης Κιτρομηλίδης, Ομότιμος Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τετάρτη, 21.3.2018 | 18:30-20:30

Ο Ρήγας και ο κύκλος της Βιέννης

Το όνομα του Ρήγα βρίσκεται μπροστά σε ένα σύνολο εκδόσεων και δράσεων, και η Βιέννη είναι το πλέον ιδανικό μέρος για την ανάπτυξη μιας συμπαγούς ελληνικής παροικίας, με ταυτόχρονη ανάπτυξη της «πνευματικότητάς» της. Ποιος ήταν ο κύκλος του Ρήγα, όμως, και ποιες οι συνθήκες εκείνες που ενθάρρυναν την ελεύθερη σκέψη και δράση;

ΟμιλήτριαΕλένη Κουρμαντζή, Επισκέπτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου «Άγ. Κύριλλος & Άγ. Μεθόδιος», Βελίκο Τίρνοβο, Βουλγαρία