Το Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες τις σχολικές βαθμίδες με θεματικό άξονα τις περιοδικές του εκθέσεις.

Το κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει ξενάγηση στην έκθεση και σχετική εικαστική δραστηριότητα.

Τα σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα στο πλαίσιο των εκθέσεων σχεδιάζονται και υλοποιούνται από ειδικευμένους εκπαιδευτές του Ιδρύματος Β. & Μ. Θεοχαράκη και έχουν διάρκεια 90 λεπτά για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, με εξαίρεση τα προγράμματα του Νηπιαγωγείου και του Λυκείου, τα οποία διαρκούν 60 λεπτά.

Σχολικές επισκέψεις στο πλαίσιο της περιοδικής έκθσεης του Κωνσταντίνου Γραμματόπουλου

(Νήπιο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο)

-«Οι μορφές και τα χρώματα του Κωνσταντίνου Γραμματόπουλου» για ηλικίες 4 – 7 ετών (Νηπιαγωγείο, Α’ και Β’ Δημοτικού)

Οι σχολικές ομάδες από 4 έως 7 ετών ανακαλύπτουν μέσα από το αγαπημένο «Αλφαβητάρι» τις γνωστές φιγούρες εκείνης της εποχής και παρατηρούν τα χρώματα μέσα από τα ελληνικά τοπία του ζωγράφου. Τα παιδιά καλούνται να ζωγραφίσουν  αντλώντας έμπνευση από τη χρωματική παλέτα του ζωγράφου.

-«Οι βασικές θεματικές στα έργα του Κωνσταντίνου Γραμματόπουλου» για ηλικίες 8 – 12 ετών (Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού)

Οι σχολικές ομάδες από 8 έως 12 ετών έρχονται σε επαφή με τις θεματικές των έργων του Κωνσταντίνου Γραμματόπουλου: Τα ιστορικά και μυθολογικά στοιχεία, και την ελληνικότητα των τοπίων και της φύσης. Οι μαθητές καλούνται να ζωγραφίσουν εμπνευσμένοι από τα έργα του.

-Θεματικές και τεχνικές του Κωνσταντίνου Γραμματόπουλου» για ηλικίες 13 – 15 ετών (Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου)

Οι σχολικές ομάδες από 13 έως 15 ετών εστιάζουν στα βασικά χαρακτηριστικά των έργων του και στις τεχνικές της ξυλογραφίας, της βαθυξυλογραφίας, της λιθογραφίας και της ζωγραφικής με λάδι και ακρυλικό. Τα παιδιά καλούνται να εμπνευστούν από τα έργα του και να δημιουργήσουν το δικό τους έργο.

-«Η ελληνικότητα του Κωνσταντίνου Γραμματόπουλου» για  ηλικίες 16 – 18 ετών (Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου)

Οι σχολικές ομάδες από 16 έως 18 ετών έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν τα έργα του ζωγράφου να μάθουν για το πολυεπίπεδο έργο του και να αναλύσουν την ελληνική έκφραση (ελληνικότητα) του Μοντερνισμού.