Το Ελληνικό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου (ΙΤΙ) σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων πραγματοποιούν για δεύτερη συνεχή χρονιά την δράση Έκφραση Αθήνα, μέσω της οποίας, ο Δήμος Αθηναίων δίνει βήμα σε νέες δημιουργίες, τον Σεπτέμβριο του 2014, παρουσιάζοντας παραστάσεις θεάτρου και χορού σε ανοιχτό θέατρο.

Για τον λόγο αυτό προσκαλούν όλες τις ενδιαφερόμενες Εταιρείες/ Ομάδες Θεάτρου και Χορού να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.

Η δράση αφορά την παρουσίαση νέων δημιουργιών, τόσο θεατρικών όσο και χορευτικών σχημάτων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την περίοδο από 5 έως 11 Σεπτεμβρίου 2014.

Το Ε.Κ.Δ.Ι.Θ. (ITI) θα ορίσει μία επιτροπή επιλογής των συμμετεχουσών ομάδων στην δράση Έκφραση Αθήνα και για τις ομάδες θεάτρου ή χορού που θα συμμετάσχουν θα αναλάβει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για την παρουσίασή τους, ενώ ο Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. έχει αναλάβει την προβολή και έντυπη επικοινωνία της δράσης Έκφραση Αθήνα.

Η δράση αποσκοπεί σε μία συστηματική οργάνωση, που θα αποτελέσει την υποδομή για την διεύρυνση των δραστηριοτήτων του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία πάντα με το Ε.Κ.Δ.Ι.Θ. (ITI) αλλά και την προβολή των χώρων του Δήμου Αθηναίων.

Κριτήρια επιλογής για τις συμμετέχουσες εταιρείες/ομάδες θεάτρου ή χορού θα αποτελέσουν οι νέες καλλιτεχνικές δημιουργίες και παραστάσεις με απλές τεχνικές προδιαγραφές.

Η νέα αυτή δράση θα ενισχύσει την ήδη σημαντική εικόνα του Δήμου Αθηναίων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, εντάσσοντας στο πρόγραμμά του πολιτιστικές δραστηριότητες ανοιχτού χώρου. Γι’ αυτό και προσφέρει την πλατεία Κουμουνδούρου για τις παραστάσεις θεάτρου και χορού. Παράλληλα μέσω αυτής της δράσης ενισχύεται η επικοινωνία του πολιτιστικού προϊόντος στους δημότες των Αθηνών και προβάλλεται η δυναμική παρουσίαση νέων δημιουργιών των παραστατικών τεχνών στους επισκέπτες της Αθήνας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

1.Συμπληρώνετε τη Φόρμα Δήλωσης Ενδιαφέροντος, με όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες.

2. Στέλνετε την Φόρμα Δήλωσης Ενδιαφέροντος ηλεκτρονικά και εμπρόθεσμα στη διεύθυνση office@hellastheatre.gr.

3. Τυπώνετε και στέλνετε ταχυδρομικά και εμπρόθεσμα στη διεύθυνση του Ε.Κ.Δ.Ι.Θ. Ο πλήρης φάκελος μπορεί επίσης να κατατεθεί αυτοπροσώπως στα γραφεία του Ε.Κ.Δ.Ι.Θ. στην διεύθυνση: Πειραιώς 206 (Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης), Τ.Κ. 17778, Ταύρος, ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 12:30-16:00.

4. Ανεβάζετε το βίντεο με κωδικό προστασίας στο www.vimeo.com ή και youtube.com και σημειώνετε στη φόρμα το σύνδεσμο (link) του βίντεο τον κωδικό προστασίας. Αν δεν έχετε ηλεκτρονικό αρχείο του οπτικού υλικού σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Ε.Κ.Δ.Ι.Θ.

5. Η αίτηση θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον/την/τους καλλιτέχνη/καλλιτέχνες και με υπογραφή νομίμου εκπροσώπου και σφραγίδα στην περίπτωση Εταιρείας Θεάτρου ή Χορού.

Οι ενδιαφερόμενες Εταιρείες/Ομάδες Θεάτρου και Χορού θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις στα γραφεία του Ελληνικού Κέντρου του Δ.Ι.Θ. (Πειραιώς 206, 17778, Ταύρος).

Υποβολή δήλωσης δυνατότητας συμμετοχής & DVD/VIDEO: από Δευτέρα 14 Ιουλίου έως Τρίτη 22 Ιουλίου 2014 [ώρες γραφείου (12.30-16.00)]

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: Τρίτη 29 Ιουλίου 2014

Παρουσίαση παραστάσεων θεάτρου & Χορού: 5 έως 11 Σεπτεμβρίου 2014