Κυκλοφορεί η έκδοση για την παράσταση του θεάτρου Νο, Νέκυια.

Έντυπο 48 σελίδων που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, σημειώματα από τον σκηνοθέτη Μιχαήλ Μαρμαρινό και τον Μέγα Δάσκαλο Ροκουρό Γκενσό Oυμεουάκα, καθώς και επεξηγηματικά κείμενα για τη «Νέκυια» (Δ.Ν. Μαρωνίτης) και τους κώδικες του ιαπωνικού θεάτρου Νο. Επίσης, έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά η διανομή, το σκηνοθετικό σημείωμα και ο χαιρετισμός του Ρ.Γκ. Ουμεουάκα


Η παράσταση θα παίζετε στις 24 και 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου.