Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία στο πλαίσιο της σειράς των εκδόσεών του …

«Βιογραφίες προσωπικοτήτων της πολιτικής και της επιστήμης», κυκλοφόρησε τον τόμο: Νικόλαος Νικ. Σαρίπολος, ο οποίος εκδόθηκε με την επιστημονική συνεργασία του Ινστιτούτου Συνταγματικών Ερευνών.

Η έκδοση αναδεικνύει το επιστημονικό έργο του κορυφαίου συνταγματολόγου που θεωρείται και ο θεμελιωτής της επιστήμης του Συνταγματικού Δικαίου. Το έργο του Ν.Ν. Σαρίπολου παρουσιάζεται με πληρότητα και εμβρίθεια από κατεξοχήν ειδικούς επιστήμονες και ερευνητές που συνεργάσθηκαν για την έκδοση του παρόντος τόμου.

Πληροφορίες έκδοσης

Νικόλαος Ν. Σαρίπολος
επιστημονική επιμέλεια τόμου: Γιώργος Κασιμάτης
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2011, σ. 216
ISBN 978-960-6707-13-6 [set]
ISBN 978-960-6757-51-8

Στην έκδοση επιχειρείται η παρουσίαση του συνταγματολόγου Νικόλαου Ν. Σαρίπολου. Έζησε την ακμή των νομικών επιστημών αλλά και την εξέλιξή τους στις αρχές του 20ού αιώνα. Παραμένοντας στο χώρο του κλασικού νομικού θετικισμού και της νομικής εννοιοκρατίας, οικοδόμησε με αριστοτεχνικό τρόπο ένα στέρεο οικοδόμημα της επιστήμης του ελληνικού συνταγματικού δικαίου, που αποτέλεσε και εξακολουθεί να αποτελεί τη βάση για τις επόμενες γενιές των νομικών.

 

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων εξέδωσε επίσης το βιβλίο «Οι Ισραηλίτες βουλευτές στο ελληνικό Κοινοβούλιο (1915-1936)» του Λέοντος Α. Ναρ.

 

Περισσότερες πληροφορίες

Οι Ισραηλίτες βουλευτές στο ελληνικό Κοινοβούλιο (1915-1936)
Λέων Α. Ναρ
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2011, σ. 142
ISBN 978-960-6757-52-5

Στο βιβλίο αυτό ο Λέων Α. Ναρ επιχειρεί μια καταγραφή της συμμετοχής της ισραηλιτικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης στις εκλογικές αναμετρήσεις από το 1915 έως το 1936, σε άμεσο συσχετισμό με τα ενδοκοινοτικά ιδεολογικά ρεύματα (σιωνιστικό, αφομοιωτικό, σοσιαλιστικό) αλλά και τις γενικότερες συνθήκες ‒ιστορικές, πολιτικές, θρησκευτικές και κοινωνικές‒ που επικρατούσαν, τόσο στη Θεσσαλονίκη των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα, όσο και στο ελληνικό κράτος ευρύτερα. Παράλληλα, παρουσιάζεται και η έντονη δραστηριοποίηση των Ισραηλιτών βουλευτών στο ελληνικό Κοινοβούλιο.