Με την έκδοση του Αναταραχή φύλου το 1990, η Τζούντιθ Μπάτλερ ριζοσπαστικοποιεί την κατανόησή μας για τις ταυτότητες και τον τρόπο με τον οποίο αυτές κατασκευάζονται. Ωστόσο, η πυκνότητα της γραφής της καθώς και οι ποικίλες και ετερογενείς θεωρητικές αναφορές που συναντούνται στα βιβλία της καθιστούν αρκετά δύσκολη την κατανόηση των θεωριών της. Το παρόν βιβλίο εξετάζει με προσοχή την κριτική σκέψη της Μπάτλερ και αναλαμβάνει να αποσαφηνίσει κομβικές έννοιες όπως:

-το υποκείμενο
-το κοινωνικό φύλο
-το βιολογικό φύλο
-τη γλώσσα
-τον ψυχισμό

Παρακολουθώντας χρονολογικά το έργο της Μπάτλερ μέσα από σημαντικά κείμενά της και εντός του ευρύτερου θεωρητικού πλαισίου, η Sara Salih γράφει την ιδανική εισαγωγή για όσους επιθυμούν να γνωρίσουν και να κατανοήσουν το έργο αυτής της σημαντικής θεωρητικού του φεμινισμού.

Το βιβλίο της Sara Salih αποτελεί μια εξαιρετική εισαγωγή στο πλούσιο και πολυεπίπεδο έργο της Judith Butler καθώς χαρτογραφεί με οξύνοια τις διανοητικές διαδρομές μίας από τις πλέον σημαντικές θεωρητικούς της εποχής μας. Η εισαγωγή της Sara Salih, γραμμένη με αξιοσημείωτη ευκρίνεια, επισημαίνει, διευκρινίζει, και αναλύει σύνθετες έννοιες και προβληματισμούς παρέχοντας έναν σημαντικό οδηγό πλοήγησης και ανάγνωσης.

Βενετία Καντσά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

H Sara Salih διδάσκει στο τμήμα Αγγλικής Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου του Τορόντο.