Αγλαονίκης 3 και Βουλιαγμένης, Βουλιαγμένη
Τηλ.: 210 9214248