Από την Πέμπτη 6 έως Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014 το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης θα φιλοξενήσει εικαστική έκθεση σπουδαστών της ΑΣΚΤ ύστερα από πρωτοβουλία των καθηγητών Γιώργου Καζάζη και Κώστα Ιωαννίδη με θέμα την Εικαστική και Ψηφιακή Μνήμη. Τα έγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014, στις 19:30

22 εικαστικοί καλλιτέχνες σε συνεργασία με 13 σπουδαστές του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Σχολής, επιχειρούν τη χαρτογράφηση μιας από τις βασικότερες λειτουργίες του ανθρώπινου νου σε σχέση με την αντίστοιχη λειτουργία που μας παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία με τα μέσα που αυτή διαθέτει.

Οι νέοι καλλιτέχνες με την εικαστική τους ματιά και με τη χρήση ποικίλων εικαστικών τρόπων, επεξεργάζονται το θέμα της ψηφιακής μνήμης η οποία προκύπτει από τη χρήση των νέων τεχνολογικών μέσων όπως η ψηφιακή φωτογραφία ή η δυνατότητα αποθήκευσης τεράστιου όγκου πληροφοριών και δεδομένων σε αυτοματοποιημένα συστήματα (σκληρούς δίσκους, κάρτες μνήμης   κ. ά).

O εικαστικός και ο θεωρητικός λόγος, με διάθεση πρόκλησης της προσοχής και του ενδιαφέροντος, εγείροντας ταυτόχρονα ερωτήματα από πλευράς του δέκτη, επιδιώκουν το συσχετισμό και την εμπλοκή όχι μόνο των συμμετεχόντων καλλιτεχνών και θεωρητικών μεταξύ τους αλλά και του ίδιου του κοινού σε έναν ανοιχτό και γόνιμο διάλογο.

Θέματα όπως η σκοπιμότητα, η επίδραση, το αποτέλεσμα της χρήσης, της μη-χρήσης ή της κατάχρησης ή, τέλος, η απόρριψη της ψηφιακής μνήμης σε σχέση με τη φυσική, θίγονται μέσω των ίδιων των έργων αλλά και των θεωρητικών κειμένων που τα πλαισιώνουν οργανικά, με πρωτότυπο τρόπο, επαναφέροντας το ζήτημα της σχέσης του ανθρώπου με τα τεχνολογικά επιτεύγματά του και εν τέλει με το ίδιο του το «είναι» στο μέτρο που αυτά αποτελούν την προέκταση του εαυτού του.