Ένα συνέδριο που απευθύνεται σε νέους αρχιτέκτονες, σχεδιαστές και σχεδιαστές τοπίου και φοιτητές διαφόρων ειδικοτήτων θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα με στόχο να αναζητήσει λύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, δίνοντας βήμα στη δημιουργική φωνή των νέων…

Το συνέδριο και τα διεπιστημονικά εργαστήρια της Ecoweek 2009 :Ενδυνάμωση Νέων: Οικολογία και Ηγεσία και Αρχιτεκτονική, δίνουν την ευκαιρία στους νέους να εξετάσουν και να εφαρμόσουν μαζί με ειδικούς – διάσημους αρχιτέκτονες, μηχανικούς και σχεδιαστές από την Ελλάδα και το εξωτερικό – τις αρχές της οικολογικής δόμησης και του αειφόρου σχεδιασμού.

Αναμένονται συμμετοχές από την Ελλάδα και το εξωτερικό ενώ κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα γίνουν ομιλίες και προβολές περιβαλλοντικών ντοκιμαντέρ ανοιχτές και δωρεάν για το κοινό. Τα εργαστήρια θα είναι και αυτά για ένα διάστημα της ημέρας ανοιχτά για το κοινό για να τα παρακολουθήσουν.

Τα διεπιστημονικά εργαστήρια θα εξετάσουν το πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού. Δεν θα επιχειρήσουν να επαναλάβουν τον διεθνή διαγωνισμό που ήδη έλαβε χώρα, ή να προτείνουν διορθώσεις στις προτάσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ. Απλά θα επιχειρήσουν να προσεγγίσουν τον σημαντικό αυτό χώρο για την Αθήνα και τους κατοίκους του λεκανοπεδίου με βάση την οικολογία, την τοπικότητα, την κοινότητα και την αειφορία.