Ευρυπίδου 31-33 και Αθηνάς, 2ος όροφος, Αθήνα
Τηλ.: 210 3210881
E-mail: [email protected]