Ευρυπίδου 31-33 και Αθηνάς, 2ος όροφος, Αθήνα
Τηλ.: 210 3210881
E-mail: e31art@otenet.gr