Λ. Συγγρού 286 και Μυκηνών 2
Τηλ.: 210 9515514, 210 9579071