Κέας και Τερψιχόρης 5, Νέα Ηράκλειο
Τηλ.: 210 2773731