Χρ. Σμύρνης και Μπαλταζή, Αγ. Ι. Ρέντης
Τηλ.: 210 4833453