Το Μουσείο Μπενάκη (Κτήριο Οδού Πειραιώς) παρουσιάζει μία έκθεση αποτελούμενη από φωτογραφίες, σκίτσα, σχέδια και προπλάσματα,

που «σκιαγραφούν» την πορεία των αρχιτεκτόνων, Δημήτρη Ησαΐα και Τάση Παπαϊωάννου από το “λευκό χαρτί” στον υλοποιημένο χώρο.

Ο Δημήτρης Ησαΐας και ο Τάσης Παπαϊωάννου συνεργάζονται από τα χρόνια των σπουδών  τους και διατηρούν αρχιτεκτονικό γραφείο από το 1979. ‘Έχουν εκπονήσει αρχιτεκτονικές μελέτες δημόσιων και ιδιωτικών έργων και έχουν συμμετάσχει σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς με προτάσεις που έχουν αποδώσει μεγάλο αριθμό βραβεύσεων.

Η τελευταία αυτή δραστηριότητα αποτελεί σημαντικό τμήμα της δουλειάς τους αλλά και πεδίο έρευνας και προβληματισμού. Το αρχιτεκτονικό τους έργο παρουσιάζεται σε πλήθος δημοσιεύσεων στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία καθώς και σε σημαντικές αρχιτεκτονικές εκθέσεις.

Ο κατάλογος  των έργων τους περιλαμβάνει κτίρια όπως το Δικαστικό Μέγαρο Αιγίου (Α’ βραβείο πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού-1988), το κτίριο γραφείων στην Αθήνα (βραβείο ΕΙΑ – 2000), τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών (2004) και Τιράνων (2007) και το Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας (Ειδικό βραβείο – 2008).

Σημαντική θέση στη διαμόρφωση των απόψεων τους έχει η διδακτική τους δραστηριότητα και η σχέση τους με την Αρχιτεκτονική Σχολή του ΕΜΠ. Παράλληλα δίνουν διαλέξεις και συμμετέχουν στο δημόσιο διάλογο που αφορά  στην αρχιτεκτονική και στην πόλη δημοσιεύοντας άρθρα και σχόλια  σε βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες.

Μεταξύ άλλων έχουν συμμετάσχει από κοινού  στη συγγραφή του βιβλίου «Αρχιτεκτονική. Ιδέες που συναντιούνται- ιδέες που χάνονται»(2004), ενώ ο Τάσης Παπαϊωάννου έχει δημοσιεύσει και τα βιβλία «Αρχιτεκτονική του καθημερινού» (2005) και «Η Αρχιτεκτονική και η Πόλη» (2008). 

Η μεταγραφή της κεντρικής ιδέας σε κτήριο σε συνάρτηση με τη λειτουργική και κατασκευαστική δομή αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο της αρχιτεκτονικής τους διαδρομής.