Ο οραματιστής Άγγελος Σικελιανός συνέλαβε τη «Δελφική Ιδέα» πέντε χρόνια μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και είκοσι χρόνια ύστερα από τον Αλαφροῒσκιωτο· η δελφική προσπάθεια ως απόπειρα δημιουργίας μιας πνευματικής αμφικτιονίας εντασσόταν στο ολιστικό όραμά του και στην επιθυμία του να καταστήσει και πάλι τον ελληνικό πολιτισμό πόλο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, με κέντρο τον «ομφαλό της γης», τον ιερό τόπο των Δελφών. Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόταν την οικουμενι- κότητα, την κοινωνική αποστολή του ποιητή, η μύησή στου στους προσωκρατικούς, τους κλασικούς, τον ορφισμό, η βαθιά του παιδεία και η σχέση του με την ευρωπαϊκή πολιτισμική παράδοση, η οικο- νομική και ηθική στήριξη της Εύας Πάλμερ κατέστησαν υλοποιήσιμο το μεγαλεπήβολο και μεγαλόπρε- πο αυτό όραμα.

Με αφορμή τη συμπλήρωση των 90 χρόνων από τις πρώτες Δελφικές Εορτές, η ANIMART, σε συνερ- γασία με την επίκουρη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών, Άννα Κατσιγιάννη, διοργανώνουν μια διημερίδα, με τίτλο «Μεταμορφώσεις του αφηγητή», η οποία θα πραγματοποιηθεί στην οικία Σικελια- νού (Μουσείο Δελφικών Εορτών), στις 17 και 18 Ιουλίου.

Στις συνεδρίες της διημερίδας προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Φιλολογίας θα διαβάσουν ορισμένα από τα διαχρονικότερα ποιήματα του Σικελιανού και θα διερευνήσουν όψεις του σικελιανικού έργου: λ.χ. την αλληλογραφία του Άγγελου με την Εύα αναφορικά κυρίως με τις δυσκολί- ες, οι οποίες προέκυψαν, κατά τη διαδικασία της αναβίωσης του αρχαίου δράματος και της οργάνω- σης των διεθνούς απήχησης πολιτιστικών εκδηλώσεων. Άλλα θέματα τα οποία παρουσιάζονται είναι η πολυπρισματική πρόσληψη της γυναικείας μορφής στη σικελιανική ποίηση, οι ποικίλοι τρόποι με τους οποίους οι ποιητές θεματοποίησαν τους Δελφούς ως τόπο στη διαχρονία, οι εκλεκτικές συγγένειες του Σικελιανού με μείζονες προγόνους (Παπαδιαμάντης) και άλλους ομοτέχνους (Π. Γιαννόπουλος, Μαβί- λης, Μαλακάσης, Πολυδούρη)· διερευνάται, επίσης, η πρόσληψη του Σικελιανού στη Μεγάλη Χίμαιρα του Καραγάτση υπό το πρίσμα της συμβολής του πολυεπίπεδου ποιητικού λόγου στη συγκρότηση των λογοτεχνικών χαρακτήρων. Πολλά από τα παραπάνω ζητήματα δεν έχουν αποτελέσει ως τώρα αντι- κείμενο συστηματικής έρευνας.

 

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Δευτέρα 17. 7. 2017 (18:00–21:00)

α. ΩΔΕΣ, εγκαίνια έκθεσης της Κατερίνας Χατζή.
β. Εισήγηση της Άννας-Μαρίνας Κατσιγιάννη: «Ut pictura poesis: οι αδελφές τέχνες και η φιλοτέχνηση προσωπογραφιών λογοτεχνών από την Κατερίνα Χατζή»
γ. Αναγνώσεις ποιημάτων του Άγγελου Σικελιανού: Αλαφροΐσκιωτος: ‘Η χρυσόφρυδη’, «Παν», «Θαλερό», «Γιάννης Κητς», «Η μάνα του Ντάντε», «Γιατί βαθιά μου δόξασα», «Παλαμάς», «Η Aυτοκτονία του Ατζεσιβάνο (μαθητή του Βούδα)», «Ιερά Οδός», «Στ’ Όσιου Λουκά το μοναστήρι», «Haute actualité», «Αττικό», «Λιλίθ», «Μελέτη θανάτου», «Μέγιστον μάθημα», «Άγραφον», «Δελφικός λόγος», Α’ Συνεδρία: «Δελφοί το πλέγμα των ναών»: η Δελφική Ιδέα ως εναλλακτικός μύθος για τη Μεγάλη Ιδέα.

19:15-19:45 Δήμητρα Γιωτοπούλου, δρ Φιλολογίας, «Η πρόσληψη των Δελφών στη λογοτεχνία: από τον Παλαμά στον Σεφέρη»
19:45-20:00 Λευτέρης Φράτης, «Ο Σικελιανός αλληλογράφος: η Δελφική Ιδέα μέσα από την αλληλογραφία του Σικελιανού με την Εύα Πάλμερ»
20:00-20:30 Έφη Τρουπή, «Οι εκφάνσεις της γυναικείας μορφής στο ποιητικό έργο του Σικελιανού»
20:30-21:00 Συζήτηση

Τρίτη, 18.7.2017 (10:00-13:15)

Β’ Συνεδρία: Εκλεκτικές συγγένειες: η κατασκευή λογοτεχνικών προσωπογραφιών στην ποίηση του Σικελιανού. Νέκυια Α’, Νέκυια Β’.

10:00-10:20 Μαρία Γλάρου, «Ο Παπαδιαμάντης ως “ποιητής, ασκητής και μύστης”: “Μνημόσυνο Παπαδιαμάντη”»
10:20-10:40 Δημήτρης Χείλαρης, «Ο Περικλής Γιαννόπουλος του Σικελιανού»
10:40-11:10 Γιώργος Χαριτάτος, «Ο Μαβίλης και η Πολυδούρη του Σικελιανού»
11:10-11:30: Δήμητρα Τζουραμάνη, «Ο Μαλακάσης του Σικελιανού»
11:30-12:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Γ’ Συνεδρία: Η πρόσληψη του Σικελιανού στη γενιά του ’30.

12:30-13:00 Νίκος Φραγκόπουλος, «Ο διάλογος των ειδών και η κατασκευή υβριδικών ταυτοτήτων: ο Σικελιανός στη Μεγάλη Χίμαιρα του Μ. Καραγάτση»
13:00-13:15 Συζήτηση – Συμπεράσματα

Τέλος εργασιών διημερίδας