Το Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2023 με γενικό θέμα «Μουσεία, Αειφορία και Ποιότητα Ζωής» διοργανώνει ξεναγήσεις στη μόνιμη έκθεση δίνοντας έμφαση μέσα από τα εκθέματα του Μουσείου στην υγεία και ποιότητα ζωής στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή εποχή.

Με την επιλογή του θέματος αυτού το ICOM επιθυμεί να αναδείξει τον ρόλο και τη δύναμη των μουσείων να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της αειφορίας και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής του κοινωνικού συνόλου.

Οι ξεναγήσεις θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 18 Μαΐου 2023, ώρες 11.00 και 12.00.