Η Δημοτική Κίνηση Θεσσαλονίκη των Πολιτών και της Οικολογίας και το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, προκηρύσσουν διεθνή φωτογραφικό διαγωνισμό με θέμα: Για Ένα Πορτρέτο Της Θεσσαλονίκης.

Μέσω του Διαγωνισμού γίνεται μια προσπάθεια ανάπτυξης ενός σύγχρονου διάλογου για τη Θεσσαλονίκη, για το αστικό της περιβάλλον, τον τρόπο ζωής, τις διαπροσωπικές σχέσεις, την κοινωνικοοικονομική ζωή και την κίνηση ιδεών στην πόλη.

Επίσης σε ένα χωριό, που πάρα πολλοί το έχουν χαρακτηρίσει χωριό των καλλιτεχνών, το Λαύκο, στο ΝΑ. Πήλιο, το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης ,ξεκινάφωτογραφικά εργαστήρια με το όνομα Χωρίς Ανάσα. Τα εργαστήρια απευθύνονται σε όλους όσους θέλουν να λέγονται φωτογράφοι. Θα είναι εμπλουτισμένα με προβολές, δρώμενα, εξορμήσεις, parties, τσιπουροκατανύξεις.

Για το 2009, τα εργαστήρια θα κάνει το Φ.Κ.Θ.την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, με θέμα Η Σύγχρονη Φωτογραφία. Την οργάνωση των εργαστηρίων, θα έχει το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης μαζί με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λαύκου η Δράση.