Οι διεθνείς φορείς CORD/SDHS (Congress of Research in Dance / Society of Dance History Scholars) σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου διοργανώνουν για πρώτη φορά στην Αθήνα το 2015 από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου, το Διεθνές Συνέδριο Χορού με τίτλο «Αποκοπή και Επικόλληση: Υπεράσπιση/Συνήγοροι του χορού στην εποχή της Λιτότητας» (Cut and Paste: Dance advocacy in the age of austerity).

Το θέμα του συνεδρίου μας δίνει την σημαντική δυνατότητα να εστιάσουμε όχι μόνο σε ζητήματα, που αφορούν στη στήριξη του χορού, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, αλλά και παράλληλα να κάνουμε τα λόγια μας πράξη, υποστηρίζοντας μία χορευτική κοινότητα, η οποία έχει πληγεί σοβαρά από την παγκόσμια οικονομική κρίση.

Η υποβολή προτάσεων λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2014. Η οργανωτική επιτροπή ευελπιστεί ότι θα στείλει τις επιστολές αποδοχής έως τις 30 Δεκεμβρίου 2014. Για να υποβάλλετε την αίτησή σας παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο και οδηγίες σχετικά με τη μορφή ή/και κατάθεση των προτάσεων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: www.athensisdancing2015.com