Το συνέδριο συνδιοργανώνουν Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και το Πάντειο Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Paris Descartes, Sorbonne Nouvelle Paris III και Haute Alsace της Γαλλίας, το Πανεπιστήμιο Mohamed V του Ραμπάτ (Μαρόκο), το Πανεπιστήμιο της Τύνιδας, το ISSHT – Université Tunis El-Manar, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, τον Διεθνή Σύλλογο Κοινωνιολογίας, τον Διεθνή Σύλλογο Γαλλόφωνων Κοινωνιολόγων και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (EKKE).

Το συνέδριο αποτελεί την συνέχεια των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν στην Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο του 2015 και αφορούσε στις «Αφηγήσεις της κρίσης». Αυτή η σκέψη αφορά κυρίως, όχι όμως κατά αποκλειστικότητα, την έκφραση της μεσογειακής διάστασης της κρίσης με αναπαραστάσεις της σύγχρονης κοινωνίας, εκ των οποίων η κρίση που έπληξε κυρίως τη Νότια Ευρώπη.

Η λεκάνη της Μεσογείου βρίσκεται σήμερα στο κέντρο πολλών προβλημάτων και κοινωνικών ανακατατάξεων και αποτελεί ένα κρίσιμο πεδίο έρευνας σχετικά με ζητήματα ζωτικής σημασίας του σύγχρονου τρόπου ζωής (όπως οι «ταυτότητες», τα «σύνορα», οι μεταναστευτικές ροές, η δυνατότητα (ή η αδυναμία;) εξεύρεσης μέσων μόνιμων διεκδικήσεων για πρακτική αντιμετώπιση των κοινωνικών μεταβολών). Αυτή η γεωπολιτική προϋπόθεση αποτυπώνεται σε ποικίλες κοινωνικές διηγήσεις οι οποίες «συμβολίζουν» και εξηγούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο την πραγματικότητα.
Με αυτήν την έννοια πανεπιστημιακοί και ερευνητές από 14 χώρες προσεγγίζουν τις επίκαιρες «αφηγήσεις» που κατασκευάζουν τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα: πώς αποτυπώνονται οι διάφορες ταυτότητες, «εμείς» και οι «άλλοι», τα «σύνορα», οι θρησκείες , ο ρόλος του κέντρου και της περιφέρειας. Πώς όλα αυτά αποδίδονται τόσο στις κυρίαρχες αφηγήσεις των μέσων (που αντικατοπτρίζουν τις κυρίαρχες πολιτικές ιδέες της καθημερινότητας) όσο και στην τέχνη (και ειδικότερα στην τέχνη του κινηματογράφου);

Παρά τα μεγάλα κοινωνικά θέματα της περιοχής, και πέραν της υπάρχουσας πολιτικής ανάλυσης ή του απλού καθημερινού λόγου, δεν έχει υπάρξει έως τώρα καμία κοινωνιολογική πρωτοβουλία για επιστημονική μελέτη στο πλαίσιο ενός διαλόγου μεταξύ των χωρών άμεσα ενδιαφερόμενων χωρών ( λόγω γεωγραφικής θέσης), ο οποίος δεν θα ακολουθούσε τον ισχύοντα κοινωνικό, πολιτικό ή οικονομικό διάλογο.

Ο χώρος διεξαγωγής του συνεδρίου, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, αποτελεί συμβολικά την γέφυρα της προσέγγισης των πολιτισμών και της διαφορετικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, τί μπορεί να προσφέρει η κριτική κοινωνιολογική ανάλυση για την κατανόηση μιας πραγματικότητας που φαίνεται να μην μπορεί να προσεγγιστεί με τους υπάρχοντες κοινωνιολογικούς όρους; Πώς θα είναι δυνατό να ανανεωθεί η υπάρχουσα επιστημονική ορολογία;

Επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου: Γαλλικά και Αγγλικά (με ταυτόχρονη μετάφραση)