Παλαιό Δημαρχείο, πλατεία Ηρώων, Μαρούσι
Τηλ.: 210 6126343