Το Μουσείο Μπενάκη φιλοξενεί το τριήμερο συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχοτεκτονικής, με τίτλο Διαβάζοντας Αρχιτεκτονική. Λογοτεχνική Φαντασία και Αρχιτεκτονική Εμπειρία.

Η λογοτεχνία εξερευνά συνεχώς και μας παρέχει συστηματικά λεπτομερείς περιγραφές στιγμών και καταστάσεων, οι οποίες προκύπτουν σε χώρους διαφορετικής κλίμακας, από το οικιακό περιβάλλον έως το αστικό επίπεδο. Ως ένα από τα κύρια μέσα που απεικονίζει την πραγματικότητα, η λογοτεχνία επικεντρώνεται στις συνεχώς μεταλλασσόμενες συνθήκες της καθημερινότητας, η οποία εκτυλίσσεται σε κτίρια, χώρους και πόλεις – στο δομημένο περιβάλλον.

Ξεκινώντας από αυτή την υπόθεση, το συνέδριο στοχεύει στην εξερεύνηση του τρόπου με τον οποίο η σύγχρονη λογοτεχνική παραγωγή μπορεί να βοηθήσει τους αρχιτέκτονες στην κατανόηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της σύγχρονης ζωής, για την οποία καλούνται να σχεδιάσουν.

Οι εικόνες της σύγχρονης ζωής περιλαμβάνουν στιγμές από την ιδιωτική και δημόσια ζωή, εκδηλώσεις διαφορετικής κλίμακας, κοινωνικό-πολιτιστικά και πολιτικά φαινόμενα στον αστικό χώρο. Αυτές οι στιγμές αποτελούν αρχιτεκτονικές εμπειρίες που εξαρτώνται από τον χώρο στον οποίο εκτυλίσσονται και έτσι μας παρέχουν μία ποιοτική, συναισθηματική και προσωποποιημένη αντίληψη του κόσμου.

Διοργάνωση: Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, McGill σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη.