Αφιερωμένη στα Δικαιώματα του Παιδιού είναι η φετινή διαπολιτισμική εκδήλωση της UNICEF, που οργανώνεται την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου στο κλειστό γυμναστήριο του Μετς, με τη χορηγική συνδρομή της INTERAMERICAN.

Η γιορτή αυτή έχει θεσμοθετηθεί για να δίνει χαρά στα παιδιά κοινωνικών ομάδων που δεν βρίσκονται στον πυρήνα της εύτακτης κοινωνικής ζωής και για να περνά μηνύματα για τη θέση και τον ρόλο τους στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία.

Φέτος συμπληρώνονται 20 χρόνια από τότε που κατοχυρώθηκε, με δεσμευτικό νομικό εργαλείο τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού, η προστασία των δικαιωμάτων της επιβίωσης, της ανάπτυξης, της φροντίδας και της συμμετοχής των παιδιών στις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους. Στην Ελλάδα η Σύμβαση επικυρώθηκε το 1992 και η UNICEF είναι ένας από τους οργανισμούς θεματοφύλακες των άρθρων που αυτή περιλαμβάνει.

Η εν λόγω υποστηρικτική πρωτοβουλία της INTERAMERICAN εντάσσεται στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Πράξεις Ζωής, που η εταιρεία υλοποιεί οργανωμένα από το 2003.