Οι Διαλέξεις Ελλήνων Αρχιτεκτόνων αποτελούν ιστορικά εμβληματικό θεσμό του Ελληνικoύ Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής καθώς, την τελευταία εικοσαετία, έχουν προσκληθεί και παρουσιάσει το έργο τους σημαντικοί δημιουργοί. Η παρουσίαση των ποικίλων εκφάνσεων του αρχιτεκτονικού έργου, αλλά και η κριτική τους αποτέλεσαν διαχρονικά χαρακτηριστικά αυτής της πρωτοβουλίας. Η παράλληλη παρουσίαση του έργου δύο αρχιτεκτονικών γραφείων και, στη συνέχεια, ο διάλογος μεταξύ τους αλλά και με το κοινό, θεωρούμε ότι μπορεί να δώσει την αφορμή για δημόσια συζήτηση για την αρχιτεκτονική και τη σχέση της με τους θεσμούς και τις διαδικασίες παραγωγής και κρίσης της, αλλά και τις πολλαπλές εκδοχές της τόσο στον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο χώρο.

Τον γενικό συντονισμό των διαλέξεων εκ μέρους του ΔΣ του ΕΙΑ έχουν οι Αναστάσιος Κωτσιόπουλος, Αρχιτέκτων, ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ, Διονύσης Σοτοβίκης, Αρχιτέκτων και Σοφία Τσιράκη, Αρχιτέκτων, καθηγήτρια ΕΜΠ.

Στην τρίτη διάλεξη του κύκλου συμμετέχουν οι:

Απόστολος Καλφόπουλος
(Αναπληρωτής Καθηγητής αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και εικαστικών τεχνών ΑΠΘ)

“APROPOS”
Στην διάλεξη του με τίτλο “Apropos” θα παρουσιάσει μία σειρά από συνεργατικά αλλά και ατομικά έργα, από το 1998 ως σήμερα, που εκτείνονται από την αρχιτεκτονική έως την επιμέλεια εκθέσεων και δράσεων. Το επιλεκτικό αυτό “rewind” σε διευρυμένες πρακτικές σχεδιασμού και επιμέλειας έχει ως στόχο να λειτουργήσει ως εφαλτήριο για μία συζήτηση πάνω στο πώς η αρχιτεκτονική μπορεί να δημιουργήσει περιβάλλοντα για δράση, παύση και κριτικό (ανα-)στοχασμό, όπου ο σχεδιασμός επιχειρεί να υπερβεί αυτό που η οικονομία μπορεί να εκμεταλλευτεί.

Θέμης Χατζηγιαννόπουλος – TCP architects
(Επίκουρος Καθηγητής Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ)

ΑΝΑΛΗΘΕΙΣ ΔΙΟΠΤΕΥΣΕΙΣ
Η εισήγηση παραλαμβάνει την παρουσίαση μιας επιλογής παραδειγμάτων από την πρόσφατη δραστηριότητα του ομιλητή και των “TCP architects”. Για κάθε παράδειγμα, επιχειρείται η νοερή συσχέτιση και ενδεχόμενη νοηματική ευθυγράμμιση με αρχιτεκτονικά έργα και βιώματα που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη συγκρότηση ενός τρόπου του σκέπτεσθαι και σχεδιάζειν.

Photo credit: TCP architects | Isle of Innovation