Ο Γιώργος Κοντογιώργης και ο Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης μας προσκαλούν τον Δεκέμβριο άλλα και τον Ιανουάριο στις νέες διαλέξεις τους στο Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη, με θεματικές “Το Βυζάντιο, η «αρχαιότητα», η Δύση, η Ανατολή και εμείς” και “Πολιτικές ιδέες στην ελληνική τραγική ποίηση: Αισχύλος και Σοφοκλής” αντίστοιχα.

Αναλυτικά:

– Γιώργος Κοντογιώργης – Το Βυζάντιο, η «αρχαιότητα», η Δύση, η Ανατολή και εμείς.

Το Βυζάντιο ως συνέχεια της «αρχαιότητας» και ως μήτρα της ελληνικής οικουμένης. Η βυζαντινή κοσμόπολη ως ιδιαίτερος τύπος κράτους και ως ολοκλήρωμα του ελληνικού ανθρωποκεντρισμού. Το Βυζάντιο, η δυτική φεουδαλική απόσυρση και το ζήτημα της ιδιοκτησίας της «Ρώμης» ως διακύβευμα ηγεμονίας μεταξύ των Ελλήνων και της Εσπερίας. Το Βυζάντιο και η πολιτισμική ενοποίηση του ευρωπαϊκού χώρου. Η βυζαντινή οικουμένη ως η θεμέλια αιτία της μετάβασης στη νεότερη εποχή. Μια εκ βάθρων αναπροσέγγιση του Βυζαντίου υπό το πρίσμα της μακραίωνης εποποιίας του ελληνισμού.

5, 12, 19 Δεκεμβρίου 2017
9, 16, 23 Ιανουαρίου 2018

Τρίτη, 18.00-20.00

Κύκλος 6 διαλέξεων: 50€, 25€ (για φοιτητές και ανέργους)
Μεμονωμένη διάλεξη: 10€, 5€ (για φοιτητές και ανέργους)
*Για την έκδοση φοιτητικού εισιτηρίου απαιτείται η επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας.

– Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης – Πολιτικές ιδέες στην ελληνική τραγική ποίηση: Αισχύλος και Σοφοκλής.

Ανάγνωση της τραγικής ποίησης των δύο πρώτων Αθηναίων τραγωδών υπό το πρίσμα της πολιτικής θεωρίας. Θα εξεταστούν οι πολιτικές ιδέες που διατρέχουν το έργο τους, ιδιαίτερα η στάση τους απέναντι στην τυραννία, το δημοκρατικό πολίτευμα, την εκκοσμίκευση των αξιών. Η τραγωδία αποτελούσε το φιλολογικό είδος, το οποίο κατ’ εξοχήν εξέφρασε τον πολιτικό πολιτισμό της πόλης-κράτους, ειδικότερα της Αθηναϊκής δημοκρατίας. Οι αντινομίες και τα διλήμματα που έθετε το δημοκρατικό πολίτευμα συνιστούν το οντολογικό υπόστρωμα της τραγικής εμπειρίας των ηρώων της τραγωδίας, την οποία θα δοκιμάσουμε να κατανοήσουμε και να ερμηνεύσουμε.

11, 18 Δεκεμβρίου 2017
8, 15, 22 Ιανουαρίου 2018

Δευτέρα, 18.00-20.00

Κύκλος 5 διαλέξεων: 40€, 20€ (για φοιτητές και ανέργους)
Μεμονωμένη διάλεξη: 10€, 5€ (για φοιτητές και ανέργους)
*Για την έκδοση φοιτητικού εισιτηρίου απαιτείται η επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας.