Ο Dominique Wolton, θεωρητικός της πολιτικής επικοινωνίας, Διευθυντής Ερευνών στο γαλλικό Εθνικό Κέντρο Επιστηµονικής Έρευνας (CNRS) ανοίγει στο Γαλλικό Ινστιτούτο τον νέο κύκλο Σύγχρονη Σκέψη, ο οποίος είναι αφιερωμένος στο θέμα «Ας επανεξετάσουμε την πολιτική».

Εδώ και 35 χρόνια, οι έρευνες του Dominique Wolton συμβάλλουν στην ανάδειξη μιας πρωτότυπης αντίληψης  της επικοινωνίας που προσδίδει μεγαλύτερο βάρος σ τον άνθρωπο και τη δημοκρατία παρά στην τεχνική και την οικονομία. Με αυτό το θεμελιώδες ερώτημα: πώς να συνυπάρξουμε ειρηνικά με τον άλλο, που σήμερα είναι τόσο κοντά χάρη στην πληθώρα των διαθέσιμων τεχνικών, αλλά πάντα τόσο απομακρυσμένος; Επανεξετάζοντας τις σχέσεις του ατόμου και της ομάδας, του ίδιου και του διαφορετικού, ανανεώνει την πολιτική σκέψη στην πανταχού παρούσα επικοινωνία.

Ο Dominique Wolton ίδρυσε το 1988 και διευθύνει το διεθνές περιοδικό Hermès (CNRS). Ίδρυσε και διηύθυνε μέχρι το 2013 το Ινστιτούτο Επιστηµών Επικοινωνίας του CNRS (ISCC). Είναι συγγραφέας τριάντα περίπου βιβλίων που έχουν μεταφραστεί σε 20 γλώσσες, μεταξύ των οποίων : Informer n’est pas communiquer, L’Autre Mondialisation, Internet, et après ? , Penser la communication- Σκέψεις για την επικοινωνία (μετεφρασμένο στα ελληνικά από τις εκδόσεις  Σαββάλας),  Naissance de l’Europe démocratique, Éloge du grand public και πρόσφατα: La communication, les hommes et la politique

Συντονισμός: Νίκος Μπακουνάκης, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο