Το Ίδρυμα Θεοχαράκη φιλοξενεί τον Αθανάσιο Κοτσίρη, ο οποίο θα δώσει μία σειρά διαλέξεων με τίτλο Quo vadis EE?, από τις 12 Δεκεμβρίου 2014.

Οι όροι, οι έννοιες και οι πολιτικές και γενικά “η μηχανική του κοινοτικού δικαίου” στην επιστήμη, στην πρακτική και γενικότερα στην “Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, από την γένεση και εξέλιξη του κοινοτικού εγχειρήματος, αναλύονται, εξετάζονται, ερμηνεύονται και αξιολογούνται.

Γενικά η Ευρώπη είναι σε μια διαρκή κίνηση και ανάπτυξη, που προσπαθεί να παίξει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην διεθνή και πολυεπίπεδη πραγματικότητα. Το σεμινάριο θα προσπαθήσει να διατυπώσει κάποιες θέσεις και απαντήσεις με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αντικειμενικότητα, ακρίβεια και πλουραλισμό. Με αυτό τον τρόπο θα δώσει σε όλους την περαιτέρω διερεύνηση, εμβάθυνση και προβληματισμούς.

Το λαμπρό εγχείρημα ένωσης κρατών οδεύει προς την παρακμή και το τέλος του ή απλώς διέρχεται μια κρίση ταυτότητος και πορείας που μπορεί να οδηγήσει σε ανανέωση και τελική δικαίωση; Ποιο είναι το μέλλον της Ευρώπης και πού μπορεί να στηριχθεί ένα καινούριο σχέδιο για το καλό όλων των Ευρωπαίων;

Οι διαλέξεις είναι δίωρης διάρκειας (18:00-20:00) και πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή.