Η παρουσίαση της Ελληνικής Ψηφιακής Πολιτιστικής Δημιουργίας έγινε από τον Ειδικό Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού Καθ. κ. Βασίλη Ασημακόπουλο και το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού κ. Θ. Δραβίλλα. Στην ίδια εκδήλωση εγκαινιάστηκε ο «θεσμός της Αριστείας» της Ψηφιακής Στρατηγικής. Οι 30 βραβευθέντες φορείς, από τους 59 που είχαν ήδη επιλεγεί, διακρίθηκαν για την επιτυχή υλοποίηση των έργων ψηφιακού πολιτισμού που είχαν αναλάβει, τα οποία πραγματοποιήθηκαν με πόρους του Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας»

Το ΙΜΕ διακρίθηκε για την εικονική αναπαράσταση για εκπαιδευτική χρήση αρχιτεκτονημάτων και γεγονότων που συνδέονται με τρεις συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους της αρχαίας Αθήνας, στο πλαίσιο του έργου «Εικονική Αναπαράσταση Γεγονότων & Τεκμηρίων του Αστικού Τοπίου της Αρχαίας Αθήνας», και συγκεκριμένα για:  τη μύηση στα Ελευσίνια Μυστήρια στην Αθήνα του 2ου αιώνα π.Χ., την Αθήνα της εποχής του Αδριανού, με αφορμή την επίσκεψη του αυτοκράτορα στην πόλη το 132 μ.Χ., και την επιδρομή των Ερούλων το 267 μ.Χ., όπου με αφορμή το δραματικό αυτό γεγονός ο σύγχρονος Έλληνας ανακαλύπτει μερικά από τα χαρακτηριστικά της σταδιακής μετάβασης του Ελληνισμού από την Αρχαιότητα στο Βυζάντιο.

Το σύνολο της ιστορικής, αρχιτεκτονικής και αρχαιολογικής τεκμηρίωσης του έργου καθώς και στοιχεία για τις εικονικές αναπαραστάσεις είναι διαθέσιμα στον κόμβο του ΙΜΕ: astikatopia.tholos254.gr