Μελαντίας 8 και Ηλιουπόλεως, Παγκράτι
Τηλ.: 210 7522322
E-mail: [email protected]