Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Κινηματογράφου και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας», διοργανώνουν – στο πλαίσιο του Athens Film Lab – στις 17-18 & 23 Σεπτεμβρίου 2015 το πιλοτικό πρόγραμμα Concept Factory.

Με στόχο τον εντοπισμό και τη θεραπεία μειονεκτημάτων που συχνά ενυπάρχουν στα αρχικά στάδια της δημιουργίας, το Concept Factory θα εστιάσει στη διερεύνηση των καλλιτεχνικών και οικονομικών δυνατοτήτων που καθορίζουν την προοπτική ενός κινηματογραφικού project μεγάλου μήκους.

Δέκα (10) projects σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης θα συμμετέχουν, κατόπιν επιλογής,  σε αυτό το εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 3 ημερών, που έχει στόχο να αναλύσει τις κινηματογραφικές ιδέες υπό ένα σφαιρικό πρίσμα (script & project development, pitching, production & co-production). Στο εργαστήριο θα συμμετέχουν καταξιωμένοι καθηγητές και έμπειροι επαγγελματίες του χώρου, σε άμεση σχέση με εκπροσώπους της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Την τελευταία ημέρα του εργαστηρίου, 23/9, οι ιδέες θα παρουσιαστούν σε σημαντικούς Έλληνες και ξένους παραγωγούς.

TRAINERS & EXPERTS

Script development

Pavel Jech (Czech Republic)

Screenwriter / director – Dean, FAMU, Prague, Czech Republic

Nicos Panayotopoulos (Greece)

Screenwriter / Novelist

Project development

Isabelle Fauvel (France)

Producer / Development consultant, Initiative Film, Paris, France

Production

Elise Jalladeau (France)

Producer – Audiovisual Attaché, French Embassy in Athens, Greece; Group leader EAVE workshop “Ties That Bind” since 2010; former member of the Board of Directors of the Greek Film Centre (2011-2014)

Το εργαστήριο περιλαμβάνει:

17/9

10:00-14:00: Παρουσιάσεις (pitching & feedback)

15:00-20:00: Παρουσιάσεις (pitching & feedback)

18/9

10:00-14:00: Κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους trainers & experts

15:00-20:00: Κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους trainers & experts

23/9

Παρουσίαση των projects σε μια ομάδα Ευρωπαίων παραγωγών.

Όροι & Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Η πρόσκληση απευθύνεται σε επαγγελματίες κινηματογραφιστές που έχουν κάποια υπό ανάπτυξη ιδέα/ κινηματογραφικό σχέδιο για μεγάλου μήκους ταινία και βρίσκονται στα αρχικά στάδια επεξεργασίας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν στο ενεργητικό τους τουλάχιστον μία ταινία μικρού μήκους που να έχει παιχτεί σε αναγνωρισμένα φεστιβάλ της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Γλώσσα εργασίας είναι η αγγλική

Προθεσμία Υποβολής των Αιτήσεων & Δικαιολογητικά:

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο info@mfi.gr μέχρι και την 5η Σεπτεμβρίου 2015. Θα πρέπει να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα και σημείωμα του δημιουργού. Η ιδέα θα πρέπει να αναπτύσσεται σε μια σύντομη περίληψη (1-2 σελίδες).

Όλα τα κείμενα θα πρέπει να υποβληθούν στα αγγλικά