Το Μουσείο Μπενάκη μας προσκαλεί στην ανοιχτή εκδήλωση όπου θα παρουσιαστούν οι ομάδες και τα έργα που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ανταλλαγής Tandem Europe, καθώς και παλαιότερες δράσεις του προγράμματος.

Co-creating Europe in 24 cities
Πώς η διασυνοριακή συνεργασία πολιτών κάνει τη διαφορά

Από τον Οκτώβριο του 2016, το Μουσείο Μπενάκη συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα πολιτιστικής ανταλλαγής Tandem Europe, με το πιλοτικό πρόγραμμαενεργοποίησης κοινού:

Σπίτι, για μένα, είναι….

Η φράση «Σπίτι, για μένα, είναι…» αποτελεί τον κεντρικό άξονα και την αφετηρία του πιλοτικού προγράμματος ενεργοποίησης κοινού What is Home? Collecting and sharing expressions of identity που υλοποιείται από το Μουσείο Μπενάκη σε συνεργασία με τον πολιτιστικό οργανισμό Segni d’ Infanzia από την Μάντοβα της Ιταλίας, μέσα από το πρόγραμμα πολιτιστικής ανταλλαγής Tandem Europe.

Η φράση επιχειρεί να αφυπνίσει και να καταγράψει τις προσωπικές, κοινές ή διαφορετικές αντιλήψεις γύρω από την αίσθηση του «οικείου» και του «ανήκειν» στις νεότερες γενιές ανθρώπων. Επιχειρεί επίσης να αποτελέσει το όχημα για να συγκεντρωθούν και να συσχετιστούν προσωπικές, υλικές και άυλες εκφράσεις της προσωπικής ταυτότητάς τους. Μέσα από πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δράσεις που πραγματοποιήθηκανστις δύο πόλεις κατά τη διάρκεια του 2016, στόχος του προγράμματος είναι να λειτουργήσει ως εκστρατεία ευαισθητοποίησης και παράλληλα ως διαδικασία έρευνας, ώστε να εντοπιστούν τα κατάλληλα εργαλεία για την όσο το δυνατόν ουσιαστικότερη συμμετοχή κοινοτήτων και ομάδων νέων.

Υπεύθυνοι project: Cristina Cazzola, Καλλιτεχνικός Διευθυντής, Segni d’ Infanzia & Σοφία Χανδακά, Επιμελήτρια του Τμήματος Πολιτισμών του Κόσμου, Μουσείο Μπενάκη

Πρόγραμμα Tandem Europe
(http://www.tandemforculture.org/)

Το Tandem Europe έχει ως κύριο στόχο την ενίσχυση εκείνων που παράγουν δημιουργικές λύσεις οι οποίες καθιστούν την κοινωνική καινοτομία εφικτή σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πρόγραμμα ενισχύει τη στρατηγική σκέψη σε ότι αφορά τις διαδικασίες οργανωτικής ανανέωσης, βοηθά στη δημιουργία και στη διατήρηση πολιτιστικών και καινοτόμων αποτελεσμάτων σε όλους τους τομείς και διερευνά δημιουργικές και συνεργατικές λύσεις για την αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων.

Στο πλαίσιο του Tandem Europe 2015-17 δημιουργήθηκαν 15 ομάδες – ζευγάρια από 24 διαφορετικές πόλεις της Ευρώπης και συνεργάστηκαν για έναν χρόνο με σκοπό να παράγουν έργα κοινωνικής καινοτομίας.

Οι θεματικές και οι κοινωνικές προκλήσεις που καλούνται να λύσουν τα 15 έργα αφορούν κυρίως: την ελευθερία της έκφρασης, τη δημοκρατία, την πολιτιστική οργάνωση, την ανάπτυξη κοινοτήτων, την κοινωνική συνοχή.

Εταίροι
European Cultural Foundation
MitOste.V. Fondazione Cariplo

Χορηγοί
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Robert Bosch Stiftung