Κωνσταντινουπόλεως 82, Μπουρνάζι
Τηλ.: 210 5756243-4