Δωδεκανήσου και Κύπρου 68, Αργυρούπολη
Τηλ.: 210 9922098