Ηρώων Πολυτεχνείου 27, Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 6777708-9