Το Μουσείο Μπενάκη παρουσιάζει στο Κτήριο της Οδού Πειραιώς την έκθεση φωτογραφίας του Charles Weber με τίτλο

«The Greek Series – Τα Ελληνικά» από τις 31 Ιανουαρίου μέχρι τις 17 Μαρτίου 2013. ΠΑΡΑΤΑΣΗ διάρκειας: μέχρι 14 Απριλίου 2013

Ο Charles Weber, Ελβετός φωτογράφος, ζει και εργάζεται στο χωριό Άγιος Σύλλας του Ηρακλείου Κρήτης πάνω από τρεις δεκαετίες.

Στην έκθεση «The Greek Series – Τα Ελληνικά» παρουσιάζει τη φωτογραφική του διαδρομή, στη δεύτερή του πατρίδα, μέσα από 150 περίπου φωτογραφίες, χωρισμένες σε επτά ενότητες.

Τα θέματά του πραγματεύονται ανθρώπους, τοπία, αντικείμενα και συνθέσεις από την ελληνική καθημερινότητα, αποπνέοντας τρυφερότητα, αυθορμητισμό, τάξη και αγάπη για το χώρο και τους ανθρώπους της.