Τo Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης και το Ινστιτούτο Σύγχρονης Τέχνης και Σκέψης ITYS παρουσιάζουν στο ευρύ κοινό το έργο του μεταπολεμικού καλλιτέχνη Βλάση Κάνιαρη εισάγοντας ένα διάλογο ανάμεσα στο έργο του και στα έργα διαφόρων σύγχρονων καλλιτεχνών από τον διεθνή χώρο. Η έκθεση περιστρέφεται γύρω από το έργο του Βλάση Κανιάρη˙ δεν αποτελεί ούτε αναδρομική ούτε ατομική έκθεση, αλλά μια αντιπροσωπευτική παρουσίαση του έργου του, η οποία εμπλουτίζεται με έργα καλλιτεχνών της νεότερης γενιάς από τον διεθνή χώρο. Έτσι, το έργο του Κανιάρη τοποθετείται μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, καταδεικνύοντας ότι  οι προβληματισμοί του επιβιώνουν στο έργο σημερινών καλλιτεχνών. Η έκθεση περιλαμβάνει έργα του Κανιάρη από διαφορετικές περιόδους, κυρίως από τη δεκαετία του 1950 έως και τη δεκαετία του 1990.

Δύο είναι οι κεντρικοί άξονες της έκθεσης: ο ένας παρακολουθεί τις αλλαγές στα υλικά, την υφή και τις φόρμες που συνθέτουν το καλλιτεχνικό ιδίωμα του Κανιάρη˙ ο δεύτερος υπογραμμίζει το ενδιαφέρον και τη συναισθηματική φόρτιση με την οποία προσεγγίζει τους ανθρώπους και την ανθρώπινη κατάσταση.

Έργα εκθέτουν οι καλλιτέχνες: Francis Alijs, Miroslaw Balka, Michael Bevilacqua, Kostis Velonis, Dryden Goodwin, Angus Fairhurst, Santiago Sierra, Christopher Wool, Helmut Middendorf, Franz West, Georg Herold, Kai Althoff, Annette Messenger κ.ά.