Το Ίδρυμα Ωνάση παρουσίασε την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, την ένταξη των

βιβλίων του Κωνσταντίνου Σπ. Στάικου στην συλλογή του, που στο εξής θα ονομάζεται Βιβλιοθήκη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Ωνάσης.

Η Συλλογή του Κ. Σπ. Στάικου αποτελεί μαρτυρία των πνευματικών δραστηριοτήτων των Ελλήνων της διασποράς, τόσο των κοσμικών όσο και των παραγόντων της εκκλησίας, από την πρώιμη Αναγέννηση ως τον ύστερο Νεοελληνικό Διαφωτισμό (αρχές 15ου-αρχές 19ου αιώνα).

Μέσω της πολύτιμης αυτής συλλογής σκιαγραφείται η έντονη εκδοτική δραστηριότητα των Ελλήνων, στη Δύση και στην Ανατολή και σε πνευματικά κέντρα όπως η Βενετία, η Ρώμη, η Βιέννη, το Ιάσιο και το Βουκουρέστι, η Κωνσταντινούπολη, η Μόσχα και η Βούδα κ.α.

Αναδεικνύεται επίσης και η συμμετοχή των Ελλήνων σε πολιτικά και άλλα φλέγοντα ζητήματα της εποχής, καθώς ορισμένοι από αυτούς διατέλεσαν σύμβουλοι σε ηγεμονικές και αυτοκρατορικές αυλές, ο Ευγένιος Βούλγαρης λόγου χάρη.

Η «Βιβλιοθήκη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης», θα στεγάζεται στο κτίριο του Ιδρύματος Ωνάση, στον αριθμό 56 της λεωφόρου Αμαλίας και θα είναι προσβάσιμη σε μελετητές. Η συλλογή θα προβάλλεται στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος και θα εμπλουτίζεται με νέα αποκτήματα.

Η συλλογή περιλαμβάνει περισσότερους από 1.400 τίτλους, τα αντίτυπα των οποίων εκτείνονται σε 2.000 περίπου τόμους, και μπορεί να χωριστεί σε πέντε βασικές ενότητες:

Αναγέννηση-Ουμανισμός: έργα Αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, ουμανιστικά έργα, γραμματικές, εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, φιλοσοφικές πραγματείες και φιλολογικά δοκίμια.

Νεοελληνική Γραμματεία: λογοτεχνικά έργα, ποιητικά και λαϊκά αναγνώσματα, ιστορικά συγγράμματα, γραμματικές για εκπαιδευτικούς σκοπούς, φιλολογικά δοκίμια, γραμματικές-λεξικά και σχολικά εγχειρίδια κάθε είδους.

Λειτουργικά βιβλία: Ευαγγέλια, Μηναία, Ψαλτήρια, Ωρολόγια, Πεντηκοστάρια, Ευχολόγια και άλλα.

Θεολογικά Συγγράμματα: έργα των Ελλήνων Πατέρων της Εκκλησίας, πραγματείες γύρω από το Σχίσμα των δύο Εκκλησιών, κείμενα για την ιστορία της Ορθοδοξίας, μακροσκελείς μελέτες αναφορικά με το Ορθόδοξο Δόγμα και το Πρωτείο του Πάπα και άλλα.

Νεοελληνικός Διαφωτισμός: πρωτότυπα έργα που γράφτηκαν για την πνευματική ανύψωση του Γένους, ελληνικές μεταφράσεις έργων της παγκόσμιας πεζογραφίας και ποίησης και δείγματα της φιλολογικής και γλωσσικής διαμάχης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού και των ιδεών που προέκυψαν από τη Γαλλική Επανάσταση.