Το Μουσείο Μπενάκη παρουσιάζει στο κεντρικό κτήριο την έκθεση «Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-1913 – Η …

έναρξη του ελληνικού εικοστού αιώνα». Η έκθεση θα παρουσιαστεί από τις 12 Δεκεμβρίου 2012 μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2013. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν στις 10 Δεκεμβρίου 2012. 

Περισσότερες πληροφορίες:

H ιστορική έκθεση Η έναρξη του ελληνικού εικοστού αιώνα: Βαλκανικοί Πόλεμοι, 1912-1913 αποτελείται από σπάνιες φωτογραφίες, σχετικό αρχειακό υλικό και ιστορικά κειμήλια, που αποσκοπούν στο να προβάλουν τον πόλεμο των Ελλήνων και της Ελλάδας το 1912-1913, αναδεικνύοντας κυρίως την πατριωτική προσπάθεια μαζί με την αγωνία που αυτή εμπεριείχε.

Μέσω ανέκδοτου υλικού σχετικού με τους πεσόντες εθελοντές των πολέμων 1912-1922, χαρτογραφείται η ευαίσθητη έννοια της πολεμικής προσφοράς και θυσίας. Τέλος, ειδική ενότητα της έκθεσης παρουσιάζει την πόλη της Θεσσαλονίκης κατά την διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων.