Λόντου 1 και Ζωοδόχου Πηγής, Αθήνα
Τηλ.: 210 3825430

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 10:30 – 15.00, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 10:30 – 20.00