Ο Γάλλος εικαστικός aurèce vettier συμμετείχε την άνοιξη του 2022 στο Πρόγραμμα Φιλοξενίας του Κοινωνώ στην Τήνο, όπου εργάστηκε με δυο πρώτες ύλες από το φυσικό περιβάλλον του τόπου: τον άνεμο και το μάρμαρο.

Ακολουθώντας την πρακτική τού να εργάζεται μεταξύ φυσικού και εικονικού χώρου, κατασκεύασε μια συσκευή μέτρησης του ανέμου, τη Διηοπεία, με την οποία κατέγραψε τον άνεμο σε είκοσι διαφορετικές τοποθεσίες του νησιού. Η κατεύθυνση του ανέμου, η ταχύτητα σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο, και οι συντεταγμένες τής εκάστοτε τοποθεσίας καταγράφηκαν από τη συσκευή και ενεργοποίησαν έναν αλγόριθμο που μετέτρεψε τους αόρατους και άυλους ανέμους σε σχήματα.

Τα σχέδια που αποτύπωσε ο ίδιος ο άνεμος με τη βοήθεια του αλγορίθμου χαράχθηκαν έπειτα από τον καλλιτέχνη σε πλάκες τηνιακού μαρμάρου προσεγγίζοντας έτσι την μακρά παράδοση και επιδεξιότητα των τηνιακών στην μαρμαροτεχνία.

Η έκθεση «Wind Fragments – Θραύσματα Ανέμου» παρουσιάζει την ερευνητική και δημιουργική διαδικασία και τα έργα του aurèce vettier που παράχθηκαν εξ ολοκλήρου στην Τήνο, εισάγοντάς μας σε μια πρωτότυπη εξερεύνηση του νησιού με επίκεντρο τον άνεμο.